Energy Disputes and Investment Treaty Arbitration

Yatırım anlaşması tahkimi Türkiye için yeni bir kavram. Türkiye’ye karşı açılan ilk ICSID tahkimi olan PSEG/Türkiye davası bir enerji uyuşmazlığına ilişkin idi. Bu davada hakem heyeti esasa ilişkin kararını Şubat 2007 tarihinde verdi. Yine halen ICSID nezdinde görülmekte olan Libenanco/Türkiye, Cementownia/Türkiye ve Europe Cement/Türkiye davaları da enerji uyuşmazlığına ilişkin yatırım anlaşması tahkim davalarıdır. Bu bildiride yatırım anlaşması tahkiminin belli başlı özellikleri ile hangi tür kamu hukuku işlem ve/veya eylemlerinin bir yatırım anlaşması tahkiminin konusunu teşkil edebileceğine değineceğim.

Please complete the brief form on the right side of the screen to receive the entire report by an email.